FANDOM


>
ቁ. ቅድመ-አልጎንኲያን ቅድመ-ዳኮታን ቅድመ-ኢሮኳ ቅድመ-ያፌትኛ ግዕዝ
1 *ኒ *ሚንዳ *ያሕሞስ አነ
2 *ኪ *ዲንዳ *ኢጻ *ቱሗም አንተ፤ አንቲ
3 *ኔገም *ኢንዳ *ሓፕቶኖስ ውእቱ
4 *ኒላወን *ሚንደሆክዱዋ *ሕወይመኖስ ንሕነ
5 *ኪለዋው *ዲንደሆክዱዋ *ሺዩሞስ አንትሙ፣ አንትን
6 *ኔገሞዋ *ኢንደሆክዱዋ ሓፕቶኔዝ እሙንቱ፣ እማንቱ
7 *ዮት *ህንዴዋ *ሔመንዶስ ዝንቱ
8 *አነ *ሼከ *ስታምፖስ ዝክቱ
9 *ደት *ህኔንዶ *ሓዊንድራ ዘየ
10 *ነጺ *ሄዲ *ስተወንድራ ህየ
11 *አዋን *ከቶወየን *ኲጾስ ማኑ
12 *ገቈይ *ታጐን *ጋንሆስተን *ኰጽ ምንት
13 *ዳንዲ *ቶኬንዳ *ኩዋትራ አይቴ
14 *ዳንዲ ቺንኳ *ቶካንዳንቅ *ኳንተኖስ ሚጊዜ
15 *ዳኒሽ *ቶሕኬን *ማኰንጣኖስ እፎ
16 *ማታ *ቺንኩና ኢ...
17 *ዋሚ፣ *ቸስክ፣ *ምሲዋ *ሆክዱዋ *ሖልስፓንታጎስ ኲሉ
18 *መኖጺስ *ኦታሆን *ቦልሓንክቶስ ብዙሕ
19 *አልንዴ *ዱምባ ስፍን
20 *ታጐሶወጽ *ዶንጸጋ *ስትረምፓውጽኮስ ኅዳጥ
21 *ኦከተከን *ሃንወጻ *ሓልደርኖስ ካልእ
22 *ነኰቲ *ጾንጻ *ኦንስካታ *ሳይዎሕኖስ አሀዱ
23 *ኒጽ *ኑንፓ *ተክኒ *ዱዎስ ክልኤቱ
24 *ንሷ *ናመኒ *አክሰንክ *ተራዮስ ሠለስቱ
25 *ኔው *ቶፓ *ፐቷሮስ አርበዕቱ
26 *ነፓላንቅ *ቸሾን *ኊስከን *ፔንኰስ ኀመስቱ
27 *ማንገቺክ *ኒጻንጋ *ኦኳነን *መግሎስ ዐቢይ
28 *ኰናየው *ናንስቴጽካ * ኢዮንወጻ *ዳሉጎስ ርዙም
29 *ማንክስኪገን *ብራስካ *ጎዋጸራ *ፕላጣኖስ ርሒብ
30 *ከስፓገን *ሾጋ *ጋደንስ *በስቶንግሮስ ገዚፍ
31 *ጎሱቈን *ደስኪንተኬ *ኦክስቴ *ሕሩማርንጾስ ከቡድ
32 *ታንገቺክ *ካጂንጽካ *ገኒዋጻ *ስማግሊከንጽኮስ ንዑስ
33 *ዳዮቋየው *ፐጹሽካ *ገኒዮንስካ *ብራንስኩርቲኮስ ሕጹር
34 *ችፐዋጐክ *ከጹከጽ *ስትራንግሩስቶስ ጸቢብ
35 *ዋዘባየው *ሓብሌቃ *ገኒጋደንሰን *ተማክራንቶስ ቀጢን
36 *እስኳው *ሚኛንካ *ያጎነንጓ *ጐመናንቲስ ብእሲት
37 *ኒማነው *ዋዶንቻ * አስጋጺኖን *አንሕዌሮስ ብእሲ
38 *ልኑ *ዋዶንቻሺንጋ *ሆንጐኸን *ሓንጹማርንጻኮስ ሰብእ
39 *አዋንሲስ፣ *ኔቻን *ካጂንጽካሺንጋ *ዩከጻ *ጾቦርንጻዮኮስ ወልድ
40 *ዌወን *ኩጣ-ሚኛንካ *ያናኳ *ጐበናንቲስ ብእሲት
41 *ናበመን *ቸናንኩ *ጎትያገንጽራ *ፐሶንቶስ ምት
42 *ውገዎሠት *ሁንጒየን *ማተሬኒስ እም
43 *ዳዳቈሲት *ታጽያ *አነጽራ *ፓተሮስ አብ
44 *አዌስስ *ዋዶንቻ-ቺንኩና *ጋናስኳ *ሓንጸውፓሎኖስ እንስሳ፣ አርዌ
45 *ናሜስ *ቢሖካ *ከንጆንዳ *ፓጽኮስ ዓሣ
46 *ቺፐቺፕስ *ዋጂንከደጽካ *ኦጂተንሃ *ፐክስቷሊኖስ ዖፍ
47 *አደሞስ *ወቹንኪዳ *ያንጸሮህስ * ሗንዲስ ከልብ
48 *መታኮም *ኦንፔድያ *ኦጺኖን *አስፐንጽኮነሎስ ቊማል
49 *አስኮክ፣ *ከነበክ *ዋከንጼቻ *ኦንስኳጽደን *ስሎዋንሕትሪስ ተመን
50 *ሞሳ *ዋግዱንሽካ *ኦጺኖን-ዋንሄታ *ስኲርመሊኮስ ዕፄ
51 *መስተኲ *ማኛን *ከረሂታ *ታርዎስ ዕጽ
52 *መስተኳኪ *ማኛን-ፓንዴ *ካርሃታ *ሗረጾኖስ ዱር
53 *አባሢ *ማኛን-ካሺክ *ጋናስካሬ *ስቶፓክለጾስ ቀስተም
54 *ምኒቾዋንክ *ዋስኩንጼ *ጋሂክ *ፖራጽሊኖስ ፍሬ
55 *ወስካነመን *ኢጽ *ጋነንህስታጐኖን *ስፓርማላንቶስ ዘርአ
56 *ማንጊፓኰስ *ማኛን-ሃፔ *ኦሃንራሕታ *ባለንክስቶስ ቈጽል
57 *ወጃበክ *ማኛን-ሁትካን *ኦንክቴራ *ዋርጻንጎስ ሥርው
58 *ዋለገስኲ *ማኛን-አራሕዌ *ኦዋጂክስትራ *ስካርሞርጽከሎስ ልሕጽ፣ ቅራፍ
59 *ብስኳዘነት *ዋሖጸሬ *ኦጂጂስታ *አንስፕሮክለተሚስ ጽጌ
60 *መስተኰንስ *ሱጣንገስካ *ኦንገሮጻ *ጽወርሗሊስ ሣዕር
61 *ፐመነኳን *ዋሒንካን *ጋጸሪያ *አስሕሮብራንጾኖስ ሐብል
62 *ማጸጓን *አራሕዌ *ጋህነጓራ *ስካርሞርጽኮኖስ ገልድ
63 *ውያውስ *ዋይዱክቺክ *ኦኋሮን *ሕሌጽካሎስ፣ *መምሶስ ሥጋ
64 *ኒፐጋከን *ዋይዲ *ጎተጐንሳህ *የስሑርኒስ ደም
65 *ዎስካን *ዋሁሪ *ኦስኬንራ *ሓስቴኮርኖስ ዐፅም
66 *ፐሚ፣ *ዊለንስኪ *ዋሺንሪ *ኦዶስካራ *ጻርሕፔጽመሎኒስ ሥብሕ
67 *ዋውኋን *ዊንክጻ *ኦሆንጻ *ሓውሕዮም አንቆቅኆ
68 *ወዊላን *አንሔ *ዮናጽከራ *ስኮራንጋኖስ ቀርን
69 *ውሻኰን *ሺንጼ *ጎትኈንክሳ *ስተፕላስተኮስ ዘነብ
70 *ሚጐን *ማንሹን *ኦክስቶክስራ *ስፐታሮንክስቲስ
71 *ሚላሰቈን *ናንሹን *አኖንጐራህ *ስተፕላንቶስ ጸጒር፣ ሽዕርት
72 *መንጻበጐን *ፓህንጹ *ኦኖንስተሃራ *ሓፍሮጻርኖስ ርእስ
73 *መታወክ *ናንሑጿ *ኦሆንዳስከን *ክላውስቶማንስ እዝን
74 *መስኪንሰኲ *ሽታሱ *ኦጋዴራ *ጻውጐማንስ ዐይን
75 *መስኳኒስ *አፐንጹንት *ገኒዮንሳረህ *ኖሱስ አንፍ
76 *መቶን *ኢሃ *ኦስካሃረንት *ብራንስቶማንቶስ አፍ
77 *ሚፒት *ሂጻ *ኦንዶጻህ *ኦጋንታጎስ ስን
78 *ውላጽኖ *ዴዢዕ *ኦወንዳህሲያ *ግላንጽላንጐስ ልሳን
79 *መስኮሺየል *ጹቻኬ *ኦጺየራ * ስናንግሎቲስ ጽፍር
80 *መስካት *ሺሃ *ኦህሲታስከን *ስክራንጽኮስ እግር
81 *መሲት *ቸስካንሁ ጋነንጽጋኖን *ፓቶስ ቀይጽ
82 *መቈደቈን *ሹዋንሕጼ *አጎንጸጎጻ *ግሌኖስ ብርክ
83 *መነንቺስ *ቻኪ *ዮክሳንጌ *ሕራንክስተሮኖስ እድ
84 *አለንቋገን *ቾምፕቃሁ *ኦያሆንዊጻ *ስፓርንታስክሬሎስ ክንፍ
85 *መኖስተይ *አጤዚ *ኦነጽኰንዳ *ስፓርሕወንጸርማንስ ከርሥ
86 *ውላኮሺየል *ሺቤ *ኦጋህሮስታ *ጋራንተርማንስ አማዑት
87 *መኰታገን *ታሺዩ *ኦንጋጽረከን *ካሯናሕሎስትሮስ ክሳድ
88 *መስፐኳን *ታንስካ *ጋስወኖዋ *ሗሪንጽኪኖቶስ ድኅር
89 *መታለስ *አማንኪ *ፕረስቴታኖስ ጥብ
90 *መታህ *ዳንጽካ *አወሪያንህሳ *ስካርዲዮስ ልብ
91 *መስኮን *ታፒደን *ኦትኈንህሳ *መግለፈርጺኖስ ከብድ
92 *ምኖቈን *ዳትካን *ጋነኳስታ ሰትየ
93 *ሚጹ *ዋሩጼ *አጌጸደን *ደሗረጸንቲ በልዐ
94 *ሰጐመን *ዳሽታጌ *አገጾዋስ ነከሰ፣ ነሰከ
95 *ኑነንታመን *ኡዳስኮፔ * አጽኳኖጽከሃ ጠበወ፣ መጸ
96 *ገልቅሰኮወን *ታከቹዕ ወሪቅ
97 *ሽካገመን *ግሬባ አጎንጽደጓ ቀአ
98 *ቦዳደን *ኦበቆንዕ *ጋዮታስካ *ፑሕወይንጸንቲ ነፍኅ
99 *ናሕነሰው *ኦኒንሕያንሂዴ ጐንዶሪየስ *ዱሗንጸንቲ ተንፈሰ
100 *ቈለቅሰን *ኢንካሼሃ *አጽጎዋጽጐን *ሕላርጸማርቲ ጸሐቀ
101 *ናመን *ኸቶንዌ *አጌገንሃ *ወንዳቲ ርእየ
102 *ኖንዳመን *ናንሕኡን *ኧንካትራሆንዳህ *ክላውስተርማስቲ ሰምዐ
103 *ጓኬንዳመን *ኢባሆንስፔ *አከሪየንተረን *ዋይዝኸንዳይንስከቲ የድዐ፣ አእመረ
104 *እጽሊቴሃመን *ዊድዩክጣን *አኖንዶቲየን *ማንደለቲ ሐሠበ፣ ሐለየ
105 *ምላንደመን *ኦዩበላንሄ *አንከስወንዳ ጼነው
106 *ኮሽታመን *ዊነሕወንጽከዌ *አየጻነኬ *ፕሮስኳየንቲ ፈርሀ
107 *ነባው *ሂኛን *ዋገንዳወንጽ ኖመ
108 *ፖማጸመን *ኢኒናጊኔ *አጋሮንጠጺ ሐይወ
109 *ንቦዋ *ጼረ *አንገሆዌየስተን ሞተ
110 *ንባቅጸወን *ኪጼሔ *ዋንታትሪዮጽ ቀተለ
111 *መጋገች *ኪመኪጻ *ዋጋንትሪዮጽ ተበአሰ
112 *ኖጻነመን *ኖንጽቅሬ *ጋየንዶራጽ ነዓወ
113 *ፓከንዳመን *ታሕፓ፣ ዶቺን *ግየንስታተንኬረግ ደብደበ
114 *ከስከሸመን፣ ተመውጸወን *ዳጽኩሻ *አየራጽረናስ ቀረጸ
115 *ፐቅሠመን *ናካሸጼጃ *ደጽኮረንስ ሠጸረ
116 *ሰባልጽከቴሃመን *አጻፔ *አጎንተኳስታ ደጐጸ
117 *ከስከቺፕሰን *ዱቃሕጌ *ዴድራኮጽያስ ሐንፈጠ
118 *ሙልኪቴሃመን *ቄ *አዮጓስቴ ፈሐረ
119 *ፐሞጽኰመን *ኒኗን *አገንዳወንጽ ጸበተ፣ ጸበየ
120 ፕሜህሌ *ኪንዕያን *ተዮንዲያኬ *ፕሌውታቲ ሰረረ፣ ጠየረ፣ ዖፈ
121 *ፐሞሣ *ዴክረ ሖረ
122 *ፕያው *ህዩረ *ጋዶንጸን መጽአ
123 *መጣንጒሸን *ተጹንሗ ሰከበ
124 *ለማተፑ *ማሃናንካ *ከየንጽትሪዮት ነበረ
125 *ኔባው *ኦናንሺን *ኢጋተገን ቆመ
126 *ቈነባሠመን *ዱወሖነሒ *ተዮንጋሃዴኒስ ዖደ፣ ዞረ
127 *በንገሸን *ኦኸምፐጼ *ገኖንጽጋያጸን ወድቀ
128 *ምግሌው *ኦቁን *አጎነቶን ወሀበ
129 *ደኮለነም *አዱንስኮሻ አኅዘ
130 *ሸለስከቴሃመን *ዱጽኪንጓ *ጋስቶዋረጌ ጸመተ
131 *ስንቈሃመን *ኢበሕሮንጼ *አጽጎራኘቲህ ሐሰየ
132 *ከጸስፐቅታወን *ኩዱዣ *አንጎሃረንስ ኅፀበ
133 *ችስከሃመን *ባሒንጾ *ጋረንገሮጻ
134 *ወቶደመን *ዱቺንዲ *ዮንቲረንጻ *ስትራንገንጸቲ ሰሐበ
135 *ቈንጸናመን *ፓቺንዴ ገፍዐ፣ ደፍዐ
136 *ፐላከንዳመን *ኪንዕያንሔታ *ዋየጾንጐጽ ጠሐለ
137 *ደመክስፐላመን *ኦዶሕከቺ *ዶንጽኳረንጣ አሠረ
138 *ገልቅስቋዘመን *ሕወዶንስተኬ *ጋየኒጽኮን ሰፈየ
139 *አከንዳመን *አኪዳኗ *አዶጸስታስ ቀመር
140 *ኪተመን *ሃጼ *አዶኸን ብሕለ
141 *ነከንዳመን *ዋሕዶንሄ *ደካትረኖጓ ሐለየ፣ ዘመረ
142 *ምደላሠተው *መነንቺሽካታ *ደተጿታ ላሀየ
143 *ዳለሚጐከን *ቶጋቢሖጋ ጸለለ
144 *ፓቶመቸወን *ሃንጹሻ ሰበበ
145 *ታስቈላደን *አዳስከሄ *ዮንኳሪስቶንጻ ቆረ
146 *ኮማቈሰን *ተፖሁጺ *አዮንደጓስ ሐበጠ
147 *ኪሾስኲ *ሚናንጽ *ፁሗርነጾስ ፀሐይ
148 *ተፓጽኰኔባውሰት *ሚናንጽ-ሃምፖጺያ *ሓርማንጽሎሕኒስ ወርሕ
149 *አታንኰስ *ሚናንጽ-አካንቄ *ኦጂስቶንኳ *ሓስተራሕጽኖስ ኮከብ
150 *ንፒ *መኒን *ኦኔጋኖስ *አኳንዳሬኖስ ማይ
151 *ክሜዋን *ሓጾሂ *ወንዶጽከን *ስወርሓንግለጾስ ዝናም
152 *ሲፑ *ታሗንጽካ *ጎኸንዳዋ *ሓፕሎጸማንስ ተከዚ
153 *ንፒ-ሶባቊገን *መኒን-ኒጻንጋ *ካኛታሪያ *አሷርዶሌከኖስ ባሕር
154 *ክታኸንድ *መኒን-ፓንዴ *ኰጎዋ *ጣላሣሞንድሪዮስ ባሕር
155 *ሰዋነታገን *መኒን-ስኮሻ *ኦህዮጂከስታ *ሳልታኖስ ጸው፣ መልሕ
156 *አሕሰን *ሚኛንስተክ *ኦነኛ *ላፐስትሮንጋማንስ እብን
157 *ለካው *ፑሻኪ *ዮንደጸሮጓ *ፓጽመሕላንጾስ ኆጻ፣ ረመል
158 *ቶፐንጐ *አማንሓን-ሒቾቲ *ፖልስቶሕሬኖስ መሬት
159 *ጋስቈም *አማንሓን *ኦኈንዳ *ቴሓምኖስ ምድር
160 *መጋንተቋት *ማንሕዊታ-ኦሺካ *ኦራጽጊራ *ናምቦኒስ ደመና
161 *በስከዋነክ *ሒቾቲ-አማንሓን *ኦጻደን *ካማግላጾስ ጊሜ
162 *ሞንሻቈጹኲ *ማንሕዊታ *ጋሮንቲያ *ዳሕኔምፕሮስ ሰማይ
163 *ኪስከኖጸን *አማንሓን-ታቾንጺ *ኡኖራ *ሕወንትሮስ ነፋስ
164 *ዋብስኮና *ዋሑሂያ *ኦንጺየንታ *ሲዮኔጐስ ሐመዳ
165 *መስቋሚ *መኒን-አዳስከሔ *ጎነጿራ *ክረስኮላንቶስ አስሐትያ
166 *ቈስፐከንዴ *ሒቾቲ *ኦየንጓራ *ዱሑማኪስ ጢስ
167 *ፖስኰታውዕ *አፔቲ *ካጂስታ *ፓሑርኒስ እሳት
168 *ፐንጐ *ናንቾጺ *ኦገንህራ *ሓጽኮላነስ ሐመድ
169 *ቺገጻው *አንዳሑጢንጋ *ግራየንጸካ ሐረረ
170 *ተመውጽከና *ኦኛንኮሒ *ኦሃሃንቴ *ፓንጣስ መንገድ
171 *ወጁ *ሚኛንስተክ-ባሔ-ኒጻንጋ *ኞነንቴ *ባርግራንዲስ ደብር
172 *መስቋዩክ *አቹቲ *ኦንትጐታራ *ሱሮሕትረሚጽ ቀይሕ
173 *አስኮጽከባንጐት *በሺሊ-አጾሂጽያ *ስካጸኳንተረን *ሕሎረጸኖስ ሐመልሚል
174 *ውንዘዋዩክ *በሺሊ *ኦጂንተኳሪያ *ሓላዊጾኖስ ዘፍራ
175 *ዋብስክ *አጻንስካ *ኦኳሪያኰንስታ *ሓርኰይንጾስ ጸዐዳ፣ ጻዕዳ
176 *ማከታወክ *አሴፕታ *ጋስወንጼ *ሗርንጸኖስ ጸሊም
177 *ተፓጽቋንት *ሃምፖጺያ *ዋሶንታሬ *ናክቲስ ሌሊት
178 *ጊስኩክ *ናሃምፒቱ *አወኒስራ *ዴንኰስ ዕለት
179 *ከጽካደመን *ኦማኒንካ *አዎክስተራ *ብሌጻርኖስ ዓመት
180 *ከፕሰታው *ታካተካ *ዮንታደወን *ታፕሎሓርሚጾስ ምውቅ
181 *ትጋጐጺኖ *ኦጸኒንሒ *ዮወጽቶሪያ *ፍሮሑረንጾስ ብሩድ
182 *ከምፖስከናው *ጋነኖን *ስፖላንቶስ ምሉእ
183 *ወስካየው *ህንዴክሻ *ዋጼ *ነዊዮስ ሐዲስ
184 *ነጎኒ *ሖሒንችካ *አጋዮን *ፈጻርናስ አረጋዊ፣ ብሉይ
185 *ዊንጋነው *አዶንሽቴ፣ ፒ *ዮኳንስቴ *ዷንገጾስ ሔር
186 *መጂጐን *ፒ-ቺንኩና *ዋሄጽከን *ጋጹዋሊንኮስ እኩይ
187 *ወስኩለዳቅ *ፑጽዊንቃ *ዮጽከን *ሳምፑትሮንዲዮስ
188 *ነስከኖኳት *ዋንቺ-ቺንኩና *ዮነንጽታጓረህ *ሶፕረስከቶንጽሮስ ርኩስ
189 *ለማተቈት *ጋኖሕታን *ዮተኳሪሰን *ፕሮሔንጾስ ራትዕ
190 *ፐቶጐከን *ፖሮሽካ *ተንጾኰረንቴ *አፕሎስክሮንደሮስ ክብ፣ ከቢብ
191 *ውስኬግነው *አፔንጻ *ዮጊዮጻየንት *ጹርክረፕጾኖስ ስሑል
192 *ገስኲገን *አፔንጻ-ቺንኩና *ተጎጺዮክረን *አስትራልፕላንቶስ
193 *ሶምስኰናው *ሸዶሸዶወጽ *ደዮጸራጺያ *ሕለመንተክስቶኖስ ልሙጽ፣ ጽሑድ
194 *ሳክሰፓወን *ኩኖሽኩኖሽካ *ያኡራናወን *ሕሎሚክሮንቶስ ርጡብ
195 *ፓጐሠስትክ *ቡጺ *ዮስታተን *ኸጾርጽኮስ ይቡስ
196 *ለማተቈት *ኦንጸካቺ *ደስክራንዶስ ራትዕ
197 *ኪስክ፣ *ፐሱቹ *አጽጋሽ *ብራንጺንጐስ ቅሩብ
198 *ዮዋቅሰሚት *ጎንቴሓን *ኢነን *ጠሮክለኖስ ርሑቅ
199 *ተናገነክ *ኢሽቶንስፔ-ባዳሃን * ጸኘኰንቲህ *ደክሲኖስ የመን
200 *መናነቺንክ *አዳጹስካሃን *አክስጋኒሷንቴ *ኋሊስትሮኖስ ጸጋም
201 * በ...፣ ኅበ
202 * ውስጠ
203 *ወቺ *ቾንግሬ *ሖመንጽራ
204 *ዋክ *ኒንጋንስኪ *ኖክሬ *ሓንጽኰም ወ...
205 *ኪስፕን ( *ሕያውደጎ እመ
206 *ክሻገች *አጎደቼን *ጊገነሰጺ እስመ
207 *ውንሱዋገን *ዳቺ *ጋጸንዳ *ኦኖማነስ ስም

Virginia LanguagesEdit

አማርኛ ኖቶወይ ፖዋታን ናቲኮክ ቱተሎ
እግዚአብሔር ኳከርሁንቴ ራዎቶነንድ፣ አሆን ግጪማኒቶ ኤኝጋ፣ ኤኝግየኝ
ሰው ኤኒሃ ኒማረው ዎሃኪ ሚሃን፤ ሚሃይስቲክ
ሴት ኤከኒንግ ኩጸነፖ አኳሄክ ዋሬዋ
ወንድ ልጅ አኰያንሃ ኡክሳፕስ፤ ማሮዋንቸሶ ዋሆኪ አዋውንቲት ጉጽካይ፣ ዋይቲዋ፣ ዋካሲክ
ሕጻን ናካሰከህ ነቻውን አዋውንተት ኒስካ፤ ዋጎጽካይ
አባት አክሮህ ኖስ (አባቴ) ኖጭ (አባቴ) ታት፣ ያት
እናት ኤና ኒክ (እናቴ) ኒክ (እናቴ) ኤሆን፣ ኤሁን፤ ኸና፣ ኸኑኝ፣ ኢና
ሽማግሌ አኩሆር ራወሩኑህ
ባል ጎትያኩን ዊዮዋ ኑፕሶሕሶሕ (ባሌ) ማኝኪ
ሚስት ደከስ ኖንጋስ ኒው ሚሃኚ
ወንድም ካታተከህ ኒመት (ወንድሜ) ኒመት (ወንድሜ) ኢንጊኑምባይ፣ ኒዋገኑምፓይ፣ ኦኸኖፕሰ
እህት አካቺ ኩርሲን፣ ኑካንጁም ኒቅሱምስ ዳዊናክ፤ ሚነክ፣ ታሃኝክ
ራስ ሰታራከ መንዳቡካን ኒላሃሞን ፓሱይ
ጽጉር ሆወራቅ መረርስክ ምንሽኩ፣ ኒዒስኳት ናኝቶይ
ጆሮ ሱንቱንከ መታወክ ኑክታውሕክ ናሖሕ
ዐይን ኡንካሃራቅ መስኪንጀክ ሙክሽክንጭ ታሱይ
አፍንጫ ኦተውሳግ መስኪው ንኪው (የኔ) ፓቅዲ
አፍ ኤስካሃራንት መቶን መቱን፣ ሁንቶወይ ኢሂ
ምላስ ዳሕሱንከ ማራጽኖ ኒያኖዋሕ (ምላሴ) ነቺ፣ ለቺ፣ ነጺ
ከንፈር ኦዋራግ ነሼህ ነሲኸክ ኢስዳቢ
ጥርስ ኦቶጻግ መፒት ኒፐቱምፕስ (ጥርሴ) ኢሂ
አንገት ስቲረከ ነስኰይክ ንሲኪፑቅ ታሰይ
ክንድ ኦኑንቻክ መሰ፣ መካታሆን ኒክፒቅ ሂጽቶ፣ ሂስቶ
ዕጅ /ጣት ኑንከ መቴንች ምንጭ /ናሚሻሕቁውልጋምዝ ሃክ፤ ሃግ፣ ሃኪ
ጥፍር የቱንከ ዊቻውጅ, መኮንስ ኑካንሱምፕ ቹቻግ፣ ጹጻኪ
ሆድ ኦተኳክ ነታሕ ሰማንታ
ጭን ኦቲቻግ ዊንጓንስ ሁንጹንኰ
ባት ሳንሰከ መስኮት መችካት የክሳ፣ የክሳይ
እግር ሳሲከ መሲት ሚስት ኢሺ፣ ኢሲ
እግር ጣት ሲከ ንክሲየኳነምፕስ (የኔ) አትካሱሳይ
ልብ ሱንከ ዊያሸው (የሱ) ያንቲ፣ ያኝቲ፣ ታፒ
ደም ጋትኩም ሳውሆን ፓቅገሕት ዋዪ
ቆዳ ኦሆናግ ማችኮር ኖዋሲውም
ሥጋ ኦስካሃራግ ወሻውስ ፐቅገው ዋዩቅቴኪ
ቤት ኦኑሻግ ዊግዋንግ፣ ዬሃካን ዮክሁክ አቲ
ፍላፃ አሩንትኳሰራንክ አስኰዋን፣ አቶንስ አሎንጽ ማንኮይ፣ ማንክሲ
ቢላዋ ኦሳከንታ ፓሚሳክ አሕሞናኸክ ማተን፤ ማጤዔ፤ ማሳ፣ ማሰይ፣ ማሰኚ
ጫማ ኦታጓግ ማካስን መክስንስ አኝጎህሌ፤ አጎኸሌ፣ ማካሱንስ፤
አልጋ ሳታክ ካዋይኁ፣ ፐታካውን፣ ተሰን ዳፐን ሳሲ
ዳቦ ጎታተራ አፖንስ አጶ ዋክሳክፓይ፤ ዋክጻፓ፣ ማክሳፓዓ፤ ዋገሳኳይ
ወተት ካኑ ሙጾን ኑዑናክ ኢየ
ብርሌ ቸዋክ ፐሂኁ መኒይጎቶን
ሰማያት ኳከሩንቲካ ሞንሻኳቱኁ ስፐመንድ ማኝቶይ፣ ማቶኚ
ፀሓይ አሂታ ኪሾስ አኰክ ሚን
ጨረቃ ተጥራከ ኡምፕስኰጥ፣ ነፓውሾስ አሕቱፕኳናሄንክ ሚማኸይ፣ ሚኖሳዕ
ኮከብ ዲሹዕ አታንጓሶክ ፑሞላሱኰ ታቡኒችካይ፣ ታፕኒኝስካይ
ዓመት ዎከንሁ ፓውፓሕሶሕስ ኑቈላኩቈማይ
ቀን አንትየከ ከተፓከስ፣ ራውኮሶስ ኪሱኩ፣ ኑኮቱኰን ናሃምቤ፣ ናሃምፕ፣ ናሃንፔ
ጨለማ፣ ሌሊት አሱንታ ፓከናዮህ, ታፐኮኁ ሳምፑሶሞው, ቱፕኰ ኦሲሃ፤ ኦሲ
ብርሃን ዮሃንሁዕ ኪሻውተውኁ ዋሳኲታይው ኦብላዳ
ጧት ጹንተሩንግ ፓፓሶው ወሽፓ ካናሃብነን፣ ካናሃምፗይ
ማታ ገንሳከ ዌኩ ኦሲሂቴዋ
ቀትር አንተኒካ አውንሸካፓ
መብራቅ ቶዋትገኸተሪሰ ኪኩታኖዋስ ሳፒ፣ ቶንኰያህ
ነጐድጓድ ሃኸኑ ፐታኰጥ፣ ኡንጁፓውክ አዋሕሸክ ቱሃንግሯ
ዝናብ ዮውንቶች ካምሮዋን፣ ካመይሃን ሶከላን፣ ውኔዮው ሐዎሐ
ደመና ኡራጸኰ አረኰቱኁ ማቻቈት ማቆሲ
አመዳይ ካንካው ኮን ቁኖ ሆሂ
እሳት ኦተውር ቦከታው፣ ፖከተውር ቱንት ፐች፣ ፐቲ፣ ፒች
አመድ ኦኳግ ፐንጐ ፓውካውኰ አላፖክ
ውኃ አዋ ሰኰሃና ንፕ ማኒ
በረዶ ኦዊስ ኦሬህ ኤሕታኳጭት፣ ሃሕላገቈጽ ሚኝጊራቻ፣ ኖኝሂ
ምድር አሆንራቅ ቸፕስን አኪ አማኒ
አሸዋ ኦተህ ራካውኁ ሎሕኪ
ባሕር አዋን-ከሖታ ያፓም ክታሄንድ የታኝ
ወንዝ ጆከ የውካንታ ፔምቱኳ ታክሲታ
ሃይቅ ካናታሪያ ኔፒስ
ተራራ፣ ኮረብታ ዮኑንጤ፣ ኑውኖተህስ ፖሞታሕ፣ ሮመተን ለሙኲክሴ፣ ኤሙኳቲን፣ ፐመተናይክ ሹቄ፣ ኦኸኪ፣ ሱሂ
ደሴት ኤዮተሥየህ መኑናኩስ ምነሕት ሂስተክ፣ ስተክ፣ ስተሰተኪ
ድንጋይ ኦሩንታግ፣ ኦሖታክ ሳኮሆካን አቅሲን፣ ኮሽከፕ ሂስተኪ፣ ኒስተክ
መዳብ ጂዕኳን ማታሰን ፐኒኸይ
ብረት ኦወና ኦሳዋስን ማኝስ፣ ማስ፣ ማሲቆራክ
በቆሎ ኦነሃክ ሃመኒ ካልናዉፕ ማንዳቀይ፣ ማታቄ
ቱፋሕ ኳሃራግ ማራካህ
እንጆሪ ዊስሩንት ሙስከስኪሚንስ ሃስፓሂኑክ
ዛፍ ገሪ ምህተክ ፐቱክ ሜኝ
ዕንጨት ገካ ሙሼስ ሚሽዝ ሚየኚ
ደን ኦራራኩን ፓምፕተኮይስክ ታህካይ
አሮንቃ ኪኑ ናሕስኰሕ ሆይቅ
ቅጠል ኦካሃንራቅ፣ ኦሃንራክ ማንጒፓከስ መንገፓክ ኦቶይ፣ ኦቶቅ
ሣር ኦኸራግ መህተኰንስ መችስኪ፣ ማስኰኲሰ ሙክታኪ፣ ኦቶይ፣ ሱንክታኪ
አጋዘን አኲያ ኡታፓንታም አተኰ ባቦስኮ፤ ባቦስጎዖ፤ ዊታይ
ላም ቶስከሩንግ ኖምፓየን፣ ማፓየንክ
ቀንድ ኦሸራግ ዋዊራክ ታቢኬ
ተኲላ ሁሰ ናንተም ሙንክቶካይ፤ ቹንጊዌ
ውሻ ቺር አተሞስ አሉም ቾንክ
ቀበሮ ስከዩ አሲሞስት፣ ኦንክሴ ዋክስ ቶካይ
ድመት ቶሰ ኡቹንጓይ ላዕዋቈፑስ ፑስ፣ ዳሉስጊክ
ዓሣማ ዋጽከሮ ፒማሎ ማስጎሎ
ሽኮኮ ኦጻህስት ምሳኒክ ማውኪ ኒስታቃይ
ጥንችል ኰሩ ዊኮዌስ ቲሚሃውኰ ታኞኛሃ
እባብ አንታቱም አስኮክ አሽኰክ ሞካ፤ ዋገኒ
ወፍ ቺታ ቸሂፕ፣ ቸቸኒጅ ፒሲኰስ ማዪንክ
ፈረንጅ ዶሮ ኩኑም ሞነናው ፓሕኰን ማንደካይ
ዶሮ ታውረትግ ካዋቸምስ ሽኰኒክ
ክንፍ ኦሁንዊጽታግ ኡተካነክ
ላባ አወንክራግ አፐውክ
ዓሣ ኬንቱ ናመስ ናመስ ቢሶካ፤ ዊሆይ
ዝምብ ዲስረረ ሞውችሀሶህ ፑጻህ
ነጭ ኦወርያኩን ኦፓይውኁ ዋፓዩ ማጋናጋዓ፤ አሳኚ
ጥቁር ጋሁንጺ ማካታዋዩኁ ዋስካጉ አሰፒ፣ አሱፕ
ቀይ ጋኑንትኳሬ ፕስኳዩ አቹት፣ አጹቲ
ቢጫ ካቴንተሃሪያ ኡሳወክ ዊሳዋዩ
አረንጓዴ ሰካተኳንቲን አሕስካቱኲያ ኦቶ፣ ኦቶላኮይ
ትልቅ ጣቻናውሄ ማንጎይተ ማንገዩ ኮንከንክ፣ ኢታኝ
ትንሽ ነዊህጻ ታንክስ ናማጩ፣ ላማይሱ ኮጽካይ
ረጅም ኤዊስ ከናይውኁ ቋናሕቁት ሱይ፣ ያፖስከ፣ ዩምፓንካስካ
ብርቱ ዋኮስቲ ቶዋው ምስኪው ኢታይ፣ ሶቲ፣ ዋዩፓኪ
አሮጌ ኦናሃሄ ኩታናይው ሆካይ
ወጣት ኦሳዔ ወሳምስ ላይማይሱ የኝኪ
ጥሩ ዋኳስት ዊንጋን ዋቲየው ቢዋ
መጥፎ ዋህሣ ማቲት ኦካየክ
ቆንጆ የሳኳስት ዊንጋይውኁ ዊየዒት ኢፒ፣ ኢፒካም፣ ፒሬ
ደረፎች የሳህሳ መቲት ኡካዪክ
ሞት አንሲኸ ሪኮሞስ አንገላክ
ብርድ ዋቶሬ ኖንሳማጽ ታሕቊዮው ሳኒ
ሙቅ ታሪሃ አፐታውዕ አካተካ
ጥልቅ ጣቻኑዊራስ ጻኰሞይ፣ ኑታካም ቲሞህ
እኔ ኒር ኸኒጉ፤ ማ
አዎ ሆከህ ኩፔ፤ ኒም አሜ ከነሃ፤ አሃኝ፣ አዋቃ
አይ ሮህ ማታሕ መታሕ መታው፤ ኢሃው፣ ያሃን
አንድ ኡንተ ኒኩት ነኲት ኖኝስ (ናኩት)
ሁለት ደከኒ ኒንጅ ናይዝ ኪሰንግ፣ ቶክ፤ ኖምባ
ሦስት አህሳ፣ ቋህሳ ኑሳው ኒስ ናኒ
አራት ኸንታግ የውሕ ያጉህ ቶፓይ
አምስት ውስክ ፓራንስ ኑፓያ ኪሳሃኒ
ስድስት ኦያግ ካማትንች ኖቁንታህ አካስፔ
ሰባት ቻታግ ቶፓዎስ ማዬዋ ሳጎሚኝክ (ታፖንስ)
ስምንት ደክራ ነስዋሽ ጻህ ባላይን (ማሶንስ)
ዘጠኝ ደሂሩንክ ኪከተው ፓሣኮንኰ ክሳኝካይ
አሥር ዋህጻ ካስከ ምላሕ ፑጽካኚ
አሥራ አንድ ኡንተስካህር አሕጽኲት አገኖሳይ፣ አኪኖሳይ፤ (ኦስ ናኩት)
አሥራ ሁለት ደከነስካህር አጽናይዝ አገኖምባ (ኦስ ቶክ)
ሃያ ደዋህጻ ኒንጀፖክስኩ ኒየስሚታህ ታካቦስኰ፤ ፑጽካ ኖምባ
ሠላሳ አህሰኒዋህጻ ኑሳፑወክስኩ ሰፑክስኬ ፑችካ ናኒ
መቶ ካሆህስጥሪ ነኩት ኦቲሲኖ ዊምባ ክሳና ኦከኒ
ሺህ ዮስጥሪ ነኩት ወውንኳዮ ሙታታስካ ክሳና ኦከኒ ቡጽካይ
መብላት ኡንጮረ መቸር፣ ፓስኰሃሞን ሚጺ ዋሉት፣ ሉቲ
መጠጣት አራርሔር ካኮፐን ምንህ ላክፔ፣ ላፐታ
መሮጥ ሳሪዮካ ሙስከን፣ ሙስከት፣ ራሳኒር ኡንቶምሆዋይሽ ሃንታ፣ ሂንዳ
መተኛት (እንቅልፍ) ከንቱስ ነፓውን ኑፕ ሂያንታ
መናገር ዋስወከ ክክተን ኪቶዋስ ሃሄዋ፣ ኒሻ፣ ኦክላካ፣ ሳኸኝታ
ማየት ዋስከሂ ዉናሙን ናምም ኢኔዋ፣ ኦሃታ፣ ዋቄታ
መውደድ ጣቻዳኑስተ ነውማይስ ንወሞይ ያንዶስተካ
መግደል ኡንታትሪዮ ነፖይክቶው ኪተ፣ ኪተሰ
መዝለል ደኡንቲራስራግ ሁስፒሳን ኒስፖይክሽ (እኔ)
መሽተት ሳካራንቱ ነመራምን ነኲሰመን
መጮህ ተኸሱናራ ኔሰውም ነሞም ቃቂሴ
መስማት ጥራሁንታ ኖወንታመን ኑንዳመን (እኔ)
መምታት ኡታተንሄሩግ ነፓሲንጓኮን ነፓኮመ ኮሂናንሂዋ